Уъркшоп-практическа конференция на тема:

„От класическа патология и морфология към молекули при рак на гърда и други солидни тумори с иновативните продукти на Illumina, Thermo Fisher Scientific, Abbot Molecular и Nikon“

Събитието е организирано по случай международния ден на патолога и ще се проведе в RIU Pravets Resort на 17, 18 и 19-ти Ноември, 2016г. под егидата на Националния консултант по патология – Проф. Савелина Поповска, д.м.н., Българското дружество и Асоциация по патология.

Обширното NGS (next generation sequencing) портфолио за онкология помага на Illumina да прави революция в онкогеномиката. Нашите NGS и микрочипови технологии са сред най-надеждните в света. Цялостните ни решения (от пробата до готовия резултат) осигуряват високо качество и възпроизводими резултати, за да се ускори откриването и анализа на раково свързаните варианти.
ilumina

Ангажирани сме с напредването в индивидуалният подход в идентифициране и третиране на рака. Наш стремеж е партньорството с вас в подпомагането напредъка на персонализираната онкология. Заедно можем да работим за постигането на крайната ни цел: да направим открития, които ще направят съдбоносни промени в живота на раково болните и техните близки.

Легендарната оптика на Nikon във всеки изправен микроскоп осигурява превъзходни изображения в целия диапазон на увеличение. Универсалните обективи за приложения в различни режими на работа, с изключителни цифрови възможности, висока числова апертура и дълго работно разстояние се съчетават за бързи, плавни наблюдения, без значение какво е приложението.

micro

ABBOTT MOLECULAR

Солидни тумори

Vysis EGFR / CEP 7 FISH Probe Kit

EGFR аномалии, включително и увеличен брой копия и амплификация корелират с развитието на много солидни тумори, включително недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) който е водещата причина за смърт на раковоболни в световен мащаб.

PathVysion HER-2 ДНК сонда китът (PathVysion Kit), който е FDA одобрен, е предназначен за откриване на амплификация на гена HER-2 / Neu чрез флуоресцентна ин сито на хибридизация (FISH), във формалин фиксирани парафинови човешки проби от тъкан на гърда. Резултатите от PathVysion Kit са предназначени за употреба като добавка към съществуващата клинична и патологична информация като прогностични фактори в етап II, при пациенти с рак на гърдата. PathVysion Kit е допълнително посочен като помощно средство за предсказване на преживяемостта и като цяло при пациенти с етап II, лекувани с адювантна циклофосфамид, доксорубицин, и 5-флуороурацил (CAF) химиотерапия.

PathVysion Kit е обозначен като помощно средство при оценката на пациенти, за които се назначава лечение с Herceptin (Trastuzumab).

HER-2 / Neu, известен също като с-еrbВ2 или HER-2, е ген, който е показал, че играе ключова роля в регулирането на клетъчния растеж. Генът кодира 185 KD трансмембранен рецептор на клетъчната повърхност, който е член на семейството на тирозин киназа. HER-2 е показано, че се амплифицира в човешки рак на гърдата, на яйчниците и други видове рак.

THERMO FISCHER SCIENTIFIC

Цялостни решения за вашата лаборатория

Пълна гама от апаратура и консумативи за патология на Thermo Scientific™, от вземане на пробата до диагнозата. Продуктовата ни линия включва:

Лабораторна апаратура и консумативи за пред аналитичната фаза на тестовия процес обхващащ цитологията

Хистологични продукти от дисекцията и тъканната обработка до оцветяване на стъкла и завършване с покривно стъкло
home-1

Широка гама висококачествени продукти за постмортем проучвания

Заешки моноклонални антитела, които са признати за най-напредналите маркери в индустрията с превъзходна чувствителност и специфичност. Най-силната комбинация от цена и производителност в индустрията, предлагайки ненадмината точност и производителност.

Продукти за Патология

1

Апарати за Патология

Апарати за патология за автоматизиране на лабораторната работа и спестяване на процедурното време.

2

Хистология

Хистологични продукти за дисекции и тъканна обработка, оцветяване и завършване с покривни стъкла.

3

Цитология

Лабораторни апарати и консумативи за пред аналитичната фаза в тестовия процес в цитологията. От пробовземането , и оцветяването до автоматизираното оцветяване и етикетиране на стъклата.

4

Микроскопски стъкла и специализирана стъклария

Микроскопски стъкла оптимизирани за хистологичния процес, като и решения за покривни стъкла и белязане.

5

Оборудване за морги и зали за аутопсия

Продукти за пост мортем изследвания. Маси за дисекции, аутопсии, мивки, хладилници, дисекционни станции и кабинети. От обикновени работни повърхности до напълно оборудвани маси.

Имате въпроси?